سیمای جغتای {جُغَه تای. یعنی تیرانداز} www.joghatay1414.ir

معرفی تصویری طبیعت وشهر جغتای. هرکه را مهر وطن در دل نباشد کافر است معنی حب الوطن فرموده پیغمبراست !

جغتای میدان فرمانداری روبه بلوارآزادگان بهار 91

آقا گل !
سیمای جغتای {جُغَه تای. یعنی تیرانداز} www.joghatay1414.ir معرفی تصویری طبیعت وشهر جغتای. هرکه را مهر وطن در دل نباشد کافر است معنی حب الوطن فرموده پیغمبراست !

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

جغتای میدان فرمانداری روبه بلوارآزادگان بهار 91

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه

تاريخ : شنبه 27 آبان 1391 | 20:34 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتای خیابان طالقانی شرقی بهار 91

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه

تاريخ : شنبه 27 آبان 1391 | 20:32 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتای نمایی از شب خیابان کشاورز در بهار 91

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه

تاريخ : شنبه 27 آبان 1391 | 20:31 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتای میدان امام علی (ع) بهار 91

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه

تاريخ : شنبه 27 آبان 1391 | 20:29 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتای استخر قنات ناوی خردادماه 91

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه

تاريخ : شنبه 27 آبان 1391 | 20:17 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتای خیابان طالقانی شرقی 20/8/91

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه

تاريخ : شنبه 20 آبان 1391 | 16:47 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتای خیابان امام خمینی (بازار قدیم -روبه جنوب )بهار 91

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه

تاريخ : شنبه 13 آبان 1391 | 18:49 | نویسنده : آقا گل ! |

طعم شیرین هنداونه جغتای زنبورهای خونخوار را هندوانه خوار کرده است -زور جغتای تابستان 90

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه

تاريخ : شنبه 13 آبان 1391 | 18:37 | نویسنده : آقا گل ! |

تصویر پارک کودک جغتای بهمن 90

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه

تاريخ : دو شنبه 8 آبان 1391 | 15:20 | نویسنده : آقا گل ! |

نمایی از تابستان89 خیابان کشاورز جغتای

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: خیابان:میدانتقاطع عکسمنظره

تاريخ : دو شنبه 8 آبان 1391 | 15:5 | نویسنده : آقا گل ! |

نمایی از گلدسته امام زاده جغتای

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه

تاريخ : یک شنبه 7 آبان 1391 | 10:9 | نویسنده : آقا گل ! |

ابتدای خیابان امام خمینی جنوبی-روبشمال -تابستان 91

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه

تاريخ : شنبه 6 آبان 1391 | 8:58 | نویسنده : آقا گل ! |

شیرخشتی جغتای -شاهکار میراث فرهنگی سبزوار!!!قارلی قلعه(قلعه قارزی) بهمن 90

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه

ادامه مطلب
تاريخ : جمعه 5 آبان 1391 | 17:47 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتای خیابان امام خمینی جنوبی بهار 89

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه

تاريخ : جمعه 5 آبان 1391 | 11:35 | نویسنده : آقا گل ! |

خیابان کشاورز پاییز 89

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه

تاريخ : جمعه 5 آبان 1391 | 11:33 | نویسنده : آقا گل ! |

نمایی از گردوی دمفره کلاته حاج میرعباس85

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه

تاريخ : جمعه 5 آبان 1391 | 11:30 | نویسنده : آقا گل ! |

نمای پاییزی بلوار پاسداران جغتای 90

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه

تاريخ : جمعه 5 آبان 1391 | 11:28 | نویسنده : آقا گل ! |

بلوار پاسداران جغتای شهریور90

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه

تاريخ : جمعه 5 آبان 1391 | 11:26 | نویسنده : آقا گل ! |

بلوار آزادگان جنوبی جغتای -زمستان 88

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه

تاريخ : جمعه 5 آبان 1391 | 11:24 | نویسنده : آقا گل ! |

درختان کهنسال گردو که براثر آفت کرم خراط در حال نابودیست زمستان 88جغتای

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه

تاريخ : جمعه 5 آبان 1391 | 11:22 | نویسنده : آقا گل ! |

میوه علف خرس جغتایی (زالزالک)-

با خواص علف خرس(زالزالك) بيشتر آشنا شويد

www.joghatayphotos.loxblog.com/post/565

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتاي\خراسان رضوي ايران پاييز برگريزان طبيعت پاييزي جغتاي عكس تصويرirankhorasan razavijoghatayjoghatai

تاريخ : جمعه 5 آبان 1391 | 11:10 | نویسنده : آقا گل ! |

دخیلم یا گاز زمستان درپیش مرا دریاب- جغتای- خیابان جمال آباد -89

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه

تاريخ : جمعه 5 آبان 1391 | 11:9 | نویسنده : آقا گل ! |

خیابان مطهری شمالی سال 89 ابان-جغتای

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه

تاريخ : جمعه 5 آبان 1391 | 11:5 | نویسنده : آقا گل ! |

آبنوس جغتایی مشهور به تقی !!!-

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه

تاريخ : جمعه 5 آبان 1391 | 11:1 | نویسنده : آقا گل ! |

چنارقدیمی میدان جمال آباد جغتای

میدان جمال آباد جغتای

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه

تاريخ : چهار شنبه 3 آبان 1391 | 14:31 | نویسنده : آقا گل ! |

نمایی از داخل مسجد جامع جغتای

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: مسجدجامع جغتای

تاريخ : چهار شنبه 3 آبان 1391 | 14:18 | نویسنده : آقا گل ! |
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.