سیمای جغتای {جُغَه تای. یعنی تیرانداز} www.joghatay1414.ir

معرفی تصویری طبیعت وشهر جغتای. هرکه را مهر وطن در دل نباشد کافر است معنی حب الوطن فرموده پیغمبراست !

جغتای تصویری از گل جغجغه ! 26-1-92

آقا گل !
سیمای جغتای {جُغَه تای. یعنی تیرانداز} www.joghatay1414.ir معرفی تصویری طبیعت وشهر جغتای. هرکه را مهر وطن در دل نباشد کافر است معنی حب الوطن فرموده پیغمبراست !

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

جغتای تصویری از گل جغجغه ! 26-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتای عکس تصویرمنظره نما چشم اندازبلوارمیدان خیابانکوچه خاطره فیلم photopicture

ادامه مطلب
تاريخ : پنج شنبه 29 فروردين 1392 | 19:1 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتای نمایی از شب بلوار امام علی -ع- تاریخ 22-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتای عکس تصویرمنظره نما چشم اندازبلوارمیدان خیابانکوچه خاطره فیلم photopicture

تاريخ : پنج شنبه 29 فروردين 1392 | 18:52 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتای تصویری از اتوبوس شرکت اتوبوسرانی جغتای 26-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتای عکس تصویرمنظره نما چشم اندازبلوارمیدان خیابانکوچه خاطره فیلم photopicture

ادامه مطلب
تاريخ : پنج شنبه 29 فروردين 1392 | 17:48 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتاي تصويري از استخركلاته حاج ميرعباس 19-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتايطبيعتمنظرهابشارچشم اندازعكستصويردورنما

تاريخ : جمعه 23 فروردين 1392 | 13:26 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتاي تصويري از استخركلاته حاج ميرعباس 19-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتايطبيعتمنظرهابشارچشم اندازعكستصويردورنما

تاريخ : جمعه 23 فروردين 1392 | 13:22 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتای -مسجد حضرت ولیعصر(عج)- بچه های هیات محبان الزهرائ جغتای درحال اماده سازی مسجد برای عزا21-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتایتصویرعکسمنظرهچشم اندازچشم نوازنمابلوارمیدانخیابان کوچهjoghatayjoghataiphotopictureshotvignettelandscapeviewvisionsightsceneoutlookprosptaclelookoutpanorma

تاريخ : چهار شنبه 21 فروردين 1392 | 14:15 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتای -مسجد حضرت ولیعصر(عج)- بچه های هیات محبان الزهرائ جغتای درحال اماده سازی مسجد برای عزا21-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتایتصویرعکسمنظرهچشم اندازچشم نوازنمابلوارمیدانخیابان کوچهjoghatayjoghataiphotopictureshotvignettelandscapeviewvisionsightsceneoutlookprosptaclelookoutpanorma

تاريخ : چهار شنبه 21 فروردين 1392 | 14:10 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتای -مسجد حضرت ولیعصر(عج)- حجله شهدا در بیت الزهرا(س) ساخت بچه های هیات محبان الزهرائ جغتای21-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتایتصویرعکسمنظرهچشم اندازچشم نوازنمابلوارمیدانخیابان کوچهjoghatayjoghataiphotopictureshotvignettelandscapeviewvisionsightsceneoutlookprosptaclelookoutpanorma

تاريخ : چهار شنبه 21 فروردين 1392 | 14:7 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتای -مسجد حضرت ولیعصر(عج)- چاه اب بیت الزهرا(س) ساخت بچه های هیات محبان الزهرائ جغتای21-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتایتصویرعکسمنظرهچشم اندازچشم نوازنمابلوارمیدانخیابان کوچهjoghatayjoghataiphotopictureshotvignettelandscapeviewvisionsightsceneoutlookprosptaclelookoutpanorma

تاريخ : چهار شنبه 21 فروردين 1392 | 14:3 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتای -مسجد حضرت ولیعصر(عج)-دستاس و اثاث بیت الزهرا(س) کار بچه های هیات محبان الزهرائ جغتای21-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتایتصویرعکسمنظرهچشم اندازچشم نوازنمابلوارمیدانخیابان کوچهjoghatayjoghataiphotopictureshotvignettelandscapeviewvisionsightsceneoutlookprosptaclelookoutpanorma

تاريخ : چهار شنبه 21 فروردين 1392 | 13:58 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتای -مسجد حضرت ولیعصر(عج)-در سوخته بیت الزهرا(س) ساخت بچه های هیات محبان الزهرائ جغتای21-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتایتصویرعکسمنظرهچشم اندازچشم نوازنمابلوارمیدانخیابان کوچهjoghatayjoghataiphotopictureshotvignettelandscapeviewvisionsightsceneoutlookprosptaclelookoutpanorma

تاريخ : چهار شنبه 21 فروردين 1392 | 13:55 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتای -مسجد حضرت ولیعصر(عج)- تنور بیت الزهرا(س) ساخت بچه های هیات محبان الزهرائ جغتای21-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتایتصویرعکسمنظرهچشم اندازچشم نوازنمابلوارمیدانخیابان کوچهjoghatayjoghataiphotopictureshotvignettelandscapeviewvisionsightsceneoutlookprosptaclelookoutpanorma

تاريخ : چهار شنبه 21 فروردين 1392 | 13:50 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتای با چشم انداز بهاری 16-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتایتصویرعکسمنظرهچشم اندازچشم نوازنمابلوارمیدانخیابان کوچهjoghatayjoghataiphotopictureshotvignettelandscapeviewvisionsightsceneoutlookprosptaclelookoutpanorma

تاريخ : سه شنبه 20 فروردين 1392 | 15:1 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتای قارانقه دره صخره ای برای صخره نوردی ارتفاع 70 متر تقریبا16-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتایتصویرعکسمنظرهچشم اندازچشم نوازنمابلوارمیدانخیابان کوچهjoghatayjoghataiphotopictureshotvignettelandscapeviewvisionsightsceneoutlookprosptaclelookoutpanorma

تاريخ : سه شنبه 20 فروردين 1392 | 14:59 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتای قارانقه دره 16-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتایتصویرعکسمنظرهچشم اندازچشم نوازنمابلوارمیدانخیابان کوچهjoghatayjoghataiphotopictureshotvignettelandscapeviewvisionsightsceneoutlookprosptaclelookoutpanorma

تاريخ : سه شنبه 20 فروردين 1392 | 14:56 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتای ابشار قارانقه دره (کلاته بشارتی) 16-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتایتصویرعکسمنظرهچشم اندازچشم نوازنمابلوارمیدانخیابان کوچهjoghatayjoghataiphotopictureshotvignettelandscapeviewvisionsightsceneoutlookآبشارprosptaclelookoutpanorma

تاريخ : سه شنبه 20 فروردين 1392 | 14:53 | نویسنده : آقا گل ! |

طبیعت جغتای :خاری که گل به عاریت طلبیده یا گلی که بجنگ خار برخاسته بهار 92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتایتصویرعکسمنظرهچشم اندازچشم نوازنمابلوارمیدانخیابان کوچهjoghatayjoghataiphotopictureshotvignettelandscapeviewvisionsightsceneoutlookprosptaclelookoutpanorma

تاريخ : دو شنبه 19 فروردين 1392 | 21:38 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتای یادگاری از دوران پررونق آسیابهای آبی جغتای-قسمتی که بصورت کندو نمایان شده مدخل اب به ناو(چاهک)

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتایتصویرعکسمنظرهچشم اندازچشم نوازنمابلوارمیدانخیابان کوچهjoghatayjoghataiphotopictureshotvignettelandscapeviewvisionsightsceneoutlookprosptaclelookoutpanorma

تاريخ : دو شنبه 19 فروردين 1392 | 21:14 | نویسنده : آقا گل ! |

روشن نوین بانک ملت در تبلیغات ! تبلیغ توسط زباله ظروف یکبار مصرف انهم در طبیعت سرسبز جغتای یا سهل ان

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتای محیط زیست الودگی زیست محیطی تخریب محیط زیست بانک ملت کوهطروف یکبار مصرف

تاريخ : دو شنبه 19 فروردين 1392 | 21:7 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتای بلوار معلم مرکزی در حال پیرایش سروهای مزاحم !چراغهای تزیینی جدید النصب بهار 92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتایتصویرعکسمنظرهچشم اندازچشم نوازنمابلوارمیدانخیابان کوچهjoghatayjoghataiphotopictureshotvignettelandscapeviewvisionsightsceneoutlookprosptaclelookoutpanorma

تاريخ : دو شنبه 19 فروردين 1392 | 20:52 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتاي تصويري از آبشار دره نقشو(نقش اب)25-12-91

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتايطبيعتمنظرهابشارچشم اندازعكستصويردورنما

تاريخ : چهار شنبه 7 فروردين 1392 | 16:25 | نویسنده : آقا گل ! |

نمايي از سالن ورزشي شهيد چمران جغتاي 4-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتايبلوارتصويرعكس منظرهميداننمالامپهاي تزييني

تاريخ : سه شنبه 6 فروردين 1392 | 16:4 | نویسنده : آقا گل ! |

دورنماي قله گر در انتهاي بلوار ازادگان جغتاي 1-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: دورنما رشته كوهقله گررشته كوه جغتاي منظره عكسطبيعتچشم انداز

تاريخ : سه شنبه 6 فروردين 1392 | 15:59 | نویسنده : آقا گل ! |

نمايي از اداره اوقاف و امورخيريه جغتاي 4-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتايبلوارتصويرعكس منظرهميداننمالامپهاي تزيينياداره اوقاف و امور خيريهخيابان

تاريخ : سه شنبه 6 فروردين 1392 | 15:55 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتاي چشم انداز بلوار شهيدفهميده درشب 4-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتايبلوارتصويرعكس منظرهميداننمالامپهاي تزيينيشهيد فهميده چشم اندازطبيعت جغتايمنظره شب

تاريخ : سه شنبه 6 فروردين 1392 | 15:30 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتاي نمايي از بلوار امام علي -ع- مركزي كه جديدا صاحب روشنايي تزييني شده 4-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتايبلوارتصويرعكس منظرهميداننمالامپهاي تزيينيبلوار امام علي -ع- كاج تزييني

تاريخ : دو شنبه 5 فروردين 1392 | 8:59 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتاي نمايي از راهروي قهوه خانه سنتي هتل رضا جغتاي 4-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتايهتل رضاكافي شاپقهوه خانه سنتيسفره خانه سنتي عكسنماتصويرتنور سنتي

تاريخ : دو شنبه 5 فروردين 1392 | 8:56 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتاي نمايي ازسفره خانه سنتي هتل رضا جغتاي 4-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتايهتل رضاكافي شاپقهوه خانه سنتيسفره خانه سنتي عكسنماتصويرتنور سنتي

تاريخ : دو شنبه 5 فروردين 1392 | 8:52 | نویسنده : آقا گل ! |

نمايي از محوطه قهوه خانه سنتي هتل رضا جغتاي 4-1-92 -قله گر در انتهاي تصويرسمت چپ

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتايهتل رضاكافي شاپقهوه خانه سنتيسفره خانه سنتي عكسنماتصويرتنور سنتي

تاريخ : دو شنبه 5 فروردين 1392 | 8:48 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتاي :تنور سنتي در قهوه خانه سنتي هتل رضا جغتاي در انتظار افتتاح 4-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتايهتل رضاكافي شاپقهوه خانه سنتيسفره خانه سنتي عكسنماتصويرتنور سنتي

تاريخ : دو شنبه 5 فروردين 1392 | 8:44 | نویسنده : آقا گل ! |

دورنماي قله گر در تاريخ 4-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: دورنما رشته كوهقله گررشته كوه جغتاي منظره عكسطبيعتچشم انداز

تاريخ : دو شنبه 5 فروردين 1392 | 8:38 | نویسنده : آقا گل ! |

جغتاي نمايي از بلوار هلالي جغتايي درشب4-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: جغتايبلوارتصويرعكس منظرهميداننمالامپهاي تزييني

تاريخ : دو شنبه 5 فروردين 1392 | 8:34 | نویسنده : آقا گل ! |

تصويري از ضريح جديد امامزاده جغتاي كه جديدا نصب شده و هنوز در حال بازسازي است 4-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: ضريحضريح جديد امام زادهامامزاده جغتايمعصوم زاده نماي داخلي امامزاده

تاريخ : دو شنبه 5 فروردين 1392 | 8:28 | نویسنده : آقا گل ! |

دورنماي قله گر در انتهاي خيابان مطهري جنوبي جغتاي 1-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: رشته قله گر كوه رشته كوه البرز نمايي از البرز شمالشرقي كوه جغتاي رشته كوه جغتايخراسان رضوي

تاريخ : شنبه 3 فروردين 1392 | 10:50 | نویسنده : آقا گل ! |

نمايي از خيابان مطهري شمالي جغتاي1-1- -خلوت شده شهر درين بهاران 92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: عكسبلوارخيابانجغتاينماتصويرچشم انداز ويوطبيعت جغتايميدانپياده رو بازسازي شده

تاريخ : شنبه 3 فروردين 1392 | 10:31 | نویسنده : آقا گل ! |

نماي سردر موسسه خيريه احسان المومنين جغتاي

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: موسسه خيريه يتيم سرا كودكان بي سرپرست مركزنگهداري كودكان بي سرپرستكمكهاي خيرخواهانهايتام

تاريخ : شنبه 3 فروردين 1392 | 10:27 | نویسنده : آقا گل ! |

نمايي از سردر ورودي مسجد حضرت ابوالفضل-ع- جغتاي بهار 92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: عكس مسجد سردرمسجد نماي ورودي مسجد مسجد جغتاي تصوير مسجد جغتاي

تاريخ : شنبه 3 فروردين 1392 | 10:19 | نویسنده : آقا گل ! |

نمايي از بلوار معلم شرقي جغتاي 1-1-92

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: عكسبلوارخيابانجغتاينماتصويرچشم انداز ويوطبيعت جغتايميدان

تاريخ : شنبه 3 فروردين 1392 | 10:12 | نویسنده : آقا گل ! |

دورنماي رشته كوه جغتاي زمستان 91

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: رشته كوه رشته كوه البرز نمايي از البرز شمالشرقي كوه جغتاي رشته كوه جغتايخراسان رضوي

تاريخ : شنبه 3 فروردين 1392 | 10:8 | نویسنده : آقا گل ! |

تصويري ازگنبد و گلدسته امامزاده جغتاي-در حال بازسازي 22-12-91

هایپرسن:فروشگاه مدرن مواد غذایی و بهداشتی تو ومن جغتای:تقاطع خیابان کشاورز باخیابان امام خمینی :چهار راه سرچشمه
برچسب‌ها: تصويرعكسنمابازسازي جغتاي گنبدگلدسته امامزادهمعصوم زاده جغتاي

تاريخ : پنج شنبه 1 فروردين 1392 | 14:37 | نویسنده : آقا گل ! |
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.